Wat doet de Tovercirkel

Praktijk de Tovercirkel is er voor alle kinderen die extra ondersteuning bij het leren kunnen gebruiken. Te denken valt aan kinderen met een leer- en/of gedragsprobleem, kinderen met werkhoudings- en/of concentratieproblemen, maar ook aan kinderen die op andere wijze even een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook kinderen met een beperking kunnen hier begeleid worden.
Als remedial teacher begeleid ik kinderen met leerproblemen op verschillende vakgebieden, zoals technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling, rekenen en studievaardigheden.

Als gedragsspecialist ben ik in staat om kinderen met een specifiek gedragsprobleem of een gedragsstoornis op de juiste manier te begeleiden. Ook bied ik hen ondersteuning aan zodat ze leren hun gedrag zo goed mogelijk te hanteren en te reguleren in allerlei situaties thuis en op school. Dit gebeurt vanuit een oplossingsgerichte werkwijze, omdat deze kinderen dat verdienen. Vaak hebben zij immers al genoeg négatieve ervaringen ervaren.

Ook sociaal-emotionele problemen of faalangst kunnen hier aangepakt worden. Kinderen die tijdelijk even een steuntje in de rug kunnen gebruiken om wat voor reden dan ook, kunnen bij de Tovercirkel terecht.

Hiernaast is de praktijk er ook voor kinderen die behoefte hebben aan huiswerkbegeleiding en –ondersteuning. Als je het moeilijk vindt om je huiswerk te plannen of om je toetsen op tijd geleerd te hebben, kan ik je hierbij helpen. Hiervoor doorlopen we samen de training ‘Op weg naar Snel Leren=Leuk Leren’ (voor groep 7 en 8 leerlingen). Voor middelbare scholieren en studenten is er de training ‘Snel Leren=Leuk Leren. Voor meer informatie over beide trainingen, kijkt u onder het kopje ’trainingen.’

Voor leerlingen uit groep 8 bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een cito-training. Hierbij leren ze door gerichte training hun zelfvertrouwen en basiskennis te verbeteren. In deze training wordt onder andere aandacht besteed aan het lezen van een tekst, waar moet je op letten, wat is belangrijk, hoe kies je het juiste antwoord? Het gaat hierbij zeker niet om het oefenen van vragen, maar om het aanleren van een goede aanpak om de vragen met vertrouwen te kunnen maken.
Desgewenst kan extra aandacht worden besteed aan de onderdelen die nog niet (voldoende) worden beheerst. Deze training kan individueel of in een klein groepje van maximaal 3 leerlingen gevolgd worden.