Tarieven

Onderstaande tarieven zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

Kennismakingsgesprek Gratis
Behandeling Remedial Teaching 60 euro per uur
Pedagogisch / Didactisch onderzoek 85 euro
Opstellen handelingsplan 50 euro
Evaluatiegesprek 30 euro
Gesprekken / observaties op school² 65 euro per uur
Coaching (inclusief 21% BTW) 60 euro per uur
¹ hieronder vallen alle voor- en nabereidingsactiviteiten, materialen voor de leerling en de vervaardiging hiervan, tussentijdse evaluaties, mailcontact met ouders en school en telefonische consulten

² hiervoor zal ook reistijd in rekening worden gebracht

Stralende Ster Training ‘Vriendenprogramma’ in een groep

Stralende Ster Training ‘Vriendenprogramma’ individueel

275 euro

385 euro

Workshop ‘Ik ben 9’ voor ouders 55 euro incl. boek ‘Ik ben 9’
Training “OP WEG NAAR Snel leren = Leuk leren” inclusief materialen 99,50 euro
Training “Snel leren = Leuk leren” inclusief boek en materialen 295 euro
Heb je het boek al? Of heb je de training OP WEG NAAR gevolgd? Dan is de Training “Snel leren = Leuk leren” met materialen 250 euro

Betaling:
De eerste behandelperiode betaalt u vooraf. Daarna ontvangt u aan het eind van iedere maand een factuur.

Afmelden:
Indien u verhinderd bent en u zich tot 24 uur vóór de behandeling via telefoon of mail afmeldt, worden de kosten niet in rekening gebracht.

Schoolvakanties:
In de schoolvakanties zijn er in principe geen behandelingen. Echter hier kan, in overleg, van afgeweken worden.

Indien u andere behandelingstijden of behandelingen op de school van uw kind wenst, worden hiervoor andere tarieven in rekening gebracht. Informeer hiernaar tijdens het kennismakingsgesprek.