Het aanbod

Praktijk de Tovercirkel geeft remedial teaching op verschillende vakgebieden. Soms kunnen vakken ook gekoppeld worden in een begeleidingstraject.

 

Begeleiding kan plaatsvinden voor de onderstaande vakken of vakgebieden:

 Rekenen

 Technisch lezen

 Begrijpend lezen en woordenschat

 Spelling

 Werkwoordspelling

 Taal (denk hierbij aan de grammatica en ontleding)

 Studievaardigheden

 Leren omgaan met Citotoetsen (let op, dit is geen training voor een hogere score, wel het omgaan met onzekerheid, wat je kun je doen om rustig te blijven, tips)

De lengte van een begeleidingstraject verschilt per leerling en per vak. De beginsituatie van een leerling speelt hierbij een grote rol, net zoals het vermogen om nieuwe kennis op te nemen, te begrijpen en toe te passen. Over het algemeen kan gesteld worden dat er op school na een tijdje begeleiding, zeker vooruitgang opgemerkt wordt door de leerkracht van het kind.